Επικοινωνία

 • Ωράριο Λειτουργίας
  Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 – 16:00
  Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 9:00 – 14:30 & 18:00 - 20:30

 • Διεύθυνση: Εγνατίας 41, 46100
 • Τηλ.: 2665021050, 2665021311
 • Fax: 2665021413
 • Κιν. 6974943399
 • E-mail: info@thesygeia.gr

Χάρτης

map of Thesygeia

Social

Follow us

Συμβάσεις Ταμείων

 

 

 • Σας πληροφορούμε ότι το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο Υγεία Θεσπρωτίας έχει συνάψει σύμβαση με τον νέο ασφαλιστικό φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ το οποίο περιλαμβάνει ασφαλιζόμενους του ΟΓΑ, του ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ, του ΙΚΑ, των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (πρώην ΤΕΒΕ),ΤΑΠΟΤΕ,ΔΕΗ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.