Επικοινωνία

  • Ωράριο Λειτουργίας
    Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 – 16:00
    Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 9:00 – 14:30 & 18:00 - 20:30

  • Διεύθυνση: Εγνατίας 41, 46100
  • Τηλ.: 2665021050, 2665021311
  • Fax: 2665021413
  • Κιν. 6974943399
  • E-mail: info@thesygeia.gr

Χάρτης

map of Thesygeia

Social

Follow us

Μαγνητικός Τομογράφος Siemens Magnetom Harmony 1T

Προετοιμασία για την εξέταση Μαγνητικής Τομογραφίας
 
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι θα εισέλθετε σε ισχυρότατο μαγνητικό πεδίο και οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο φέρετε επάνω σας θα υποστεί τεράστια έλξη. Υφίσταται, έτσι, άμεσος κίνδυνος τραυματισμού σας από την «εκτόξευση» οποιουδήποτε τέτοιου αντικειμένου ή ακόμα και ενδεχόμενο απειλής της ζωής, εφόσον έχετε κάποιο μεταλλικό σώμα εμφυτευμένο στο σώμα σας. Αν τηρηθούν, ωστόσο, όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας, δεν συντρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος.

Για το λόγο αυτό, συμπληρώστε με προσοχή το ερωτηματολόγιο ασφαλείας  που θα σας δοθεί πριν την έναρξη της εξέτασης και συμβουλευτείτε καταλλήλως το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Μην διστάσετε να ρωτήσετε για ο,τιδήποτε σας απασχολεί ή έχετε αμφιβολία.

Ιδιαίτερη προσοχή δώστε στα παρακάτω σημεία που αναφέρουμε.
Σας παρακαλούμε θερμώς  να προσκομίσετε οποιαδήποτε επίσημα έγγραφα αποδεικνύουν την ύπαρξη τυχόν μεταλλικού αντικειμένου στο σώμα σας.

• Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (πλήρης νευρολογική εκτίμηση)
• Τεχνική διάχυσης (diffusion imaging technique)
• Τεχνική αιμάτωσης (perfusion imaging technique)
• Μαγνητική τομογραφία τραχήλου
• Μαγνητική τομογραφία σπλαχνικού κρανίου
• Μαγνητική τομογραφία θώρακος
• Μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας
• Μαγνητική τομογραφία μυοσκελετικού συστήματος (άκρων, σπονδυλικής στήλης κλπ)
• Μαγνητική Αγγειογραφία (MRA)